Nederlands
Nederlandstalige website
Deutsch
Deutschsprachige Website
English
English website
Français
Site français

40 jaar succes

1981 - 2021

Samen succes behalen is nu net zo relevant als in 1982 toen ik bij de DEC Group® kwam - Ton de Goeij, huidige CEO van de DEC Group®

Telkens weer heeft de marktwerking ons gedwongen onszelf en onze organisatie te herontdekken. Er zijn veel creatieve ideeën bedacht en samen hebben we gezorgd voor meer flexibiliteit en een kosmopolitische mentaliteit. We hebben ook continu geïnnoveerd, kansen gegrepen en uitdagingen overwonnen. Deze samenwerking en creativiteit hebben geleid tot tal van successen en daarvoor wil ik al onze partners bedanken. De tredmolen van de dynamiek van de wereldmarkt lijkt de laatste tijd meer dan ooit in een stroomversnelling te zijn gekomen. Opnieuw biedt de huidige wereldwijde impact veel positieve uitdagingen en nieuwe kansen.

De huidige wereldwijde situatie heeft ons geleerd dat gebouwen in de toekomst zullen worden ontwikkeld en gebouwd met behulp van een geheel nieuwe reeks concepten en ideeën, gebaseerd op het idee dat ventilatie van goede kwaliteit de sleutel is tot een goede gezondheid!

De technologie van de toekomst wordt ook aangedreven door demografische ontwikkelingen die de posities op de wereldranglijsten onvermijdelijk zullen veranderen. Grondstoffenschaarste, recycling, hergebruik van energie, prefabs, hygiëne en de noodzaak van betere ventilatie in onze woon- en werkomgevingen zullen een belangrijke rol spelen.

Omdat wij onze verantwoordelijkheden serieus nemen, hebben we een reeks duurzame producten verder ontwikkeld onder de labels QuadroDEC®, WrapDEC®, ConnectDEC®, CleanDEC®, SmartDEC®, GreenDEC® en DEC®ECOtechnologies. Bij de voortdurende ontwikkeling van deze producten wordt niet alleen rekening gehouden met duurzaamheid, maar ook met installatiegemak.

De aansluitingen zijn gebaseerd op SafeDEC® luchtdichte 'male female' verbindingstechniek waarmee een snelle en eenvoudige installatie met slechts een 'KLIK' mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier worden luchtlekken voorkomen en faalkosten verlaagd. Deze succesvolle innovatieve productconcepten kunnen desgewenst ook klantspecifiek worden geproduceerd. Ook dit is een duidelijk voordeel en een bewijs van onze flexibiliteit en creativiteit. Het is ook een duidelijke weerspiegeling van onze daadkracht en unieke aanpak.

We kunnen met trots zeggen “DEC the HIGHTECH, created by your DECTEAM!”

Ons leveringsprogramma bevat een overzicht van al onze innovaties, de creatieve producten die de bouwstenen vormen van een duurzaam en toekomstbestendig totaalconcept voor toepassing in woningen en professionele gebouwen.

DEC Technologies® staat synoniem voor 40 jaar duurzame innovatie.

1 april 2021

T.A. de Goeij

 


 

Coronavirus (COVID-19) Informatie

Geachte klant,

Met de snel veranderende situatie van het Coronavirus (COVID-19) in heel Europa, blijven we de situatie nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om dienovereenkomstig te reageren, om verstoring binnen ons bedrijf en vooral van u als onze klanten te minimaliseren.

We willen u verzekeren dat al onze afdelingen, inclusief onze productie, volledig operationeel zijn en dat producten beschikbaar zijn met standaard levertijden, met uitzondering van sommige producten die we uit China kopen. De transporttijden kunnen echter worden verlengd als gevolg van extra controles aan grensovergangen als gevolg en de nieuwe landbeperkingen op verplaatsingen van mensen en goederen.

Als een digitaal gerichte organisatie hebben we het geluk dat we een aantal technologieën tot onze beschikking hebben waarmee een groot deel van ons team vanuit huis kan werken. Dit zorgt ervoor dat wanneer onze werknemers vanuit hun  thuiswerken, alle vragen zoals gewoonlijk effectief en efficiënt kunnen worden verwerkt.

U kunt ook gewoon via e-mail of telefoon contact opnemen met uw regionale exportmanager.

Ten slotte willen we u verzekeren dat we u zullen blijven informeren over eventuele wijzigingen in de huidige situatie zoals ze zich voordoen en we wensen al onze klanten onze beste wensen en veel succes tijdens deze crisis.

Bedankt voor uw begrip in deze voor iedereen ongewone situatie.


Vriendelijke groeten,

Perry Begeman


Business Development Manager

 


Coronavirus (COVID-19) Information

Kära kund,

Med den snabbt föränderliga situationen för Coronavirus (COVID-19) i hela Europa fortsätter vi att noga övervaka situationen för att säkerställa att vi är i stånd att reagera i enlighet därmed, för att minimera störningar i vår verksamhet och än viktigare, för dig som vår kund.

Vi vill försäkra er om att alla våra avdelningar inklusive vår produktion är fullt fungerande och att produkter är tillgängliga med standard ledtider med undantag för vissa produkter vi köper från Kina. Transporttiderna kan dock ökas på grund av extra kontroller vid gränsövergångar och det andra landets begränsningar för rörelse.

Som en digitalt fokuserad organisation, har vi teknik tillgängligt, som gör att ett stort antal av vårt team kan arbeta hemifrån. Detta kommer att säkerställa att alla förfrågningar behandlas lika effektivt som vanligt.

Du kan också kontakta din regionala exportchef som vanligt, via e-post eller telefon.

Slutligen vill vi försäkra er att vi kommer att fortsätta att uppdatera dig med eventuella förändringar i den aktuella situationen, när de inträffar och vi önskar alla våra kunder styrka och lycka till under denna kris.

Tack för din förståelse i dessa svåra tider.


Vänliga Hälsningar,

Perry Begeman


Affärsutvecklingschef

ESF Project

In 2015 zijn wij gestart met het Europees project "ESF - duurzame inzetbaarheid" met als thema "werken aan een gezonde en veilige werkomgeving". De subsidieregeling heeft tot doel projecten gericht op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, financieel te ondersteunen. Voor de uitvoering van het project hebben wij als DEC gebruik kunnen maken van deze subsidie die is verstrekt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Bij de uitvoering van het project draait het om het implementeren van interventies op de brede termijn van gezond en veilig werken binnen DEC.

Kerndoelen

In samenwerking met TAUW B.V. is het project doorlopen waarbij aandacht is besteed aan een drietal kerndoelen, namelijk; het bevorderen van gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur voor werknemers en het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.

Na afloop van het project is er een plan van aanpak ontstaan waarbij de koppeling is gemaakt tussen aandachtspunt en maatregel. Trainingen omtrent 'voorbeeldgedrag' en 'het signaleren van risico´s' kunnen worden beschouwd als belangrijke onderdelen om de bewustwording te vergroten. Wij zullen dit jaar verder gaan met het implementeren van de maatregelen om de veiligheidscultuur binnen DEC zo optimaal mogelijk te maken en het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Trots!

Sinds 1994 zijn wij als bedrijf ISO 9001 gecertificeerd en hebben wij al vele herzieningen van deze norm meegemaakt. Sinds september 2015 is de nieuwe versie van de ISO verschenen: ISO 9001:2015. Ook deze herziening zijn wij niet uit de weg gegaan. Met ingang van 7 februari 2016 mogen wij het predicaat ISO 9001:2015 voeren.

Wij besteden veel aandacht aan de verbetering van onze kwaliteit op alle fronten en dat zullen wij blijven doen in onze passie voor flexibiliteit!

Feestdagen 2021

Houd er a.u.b. rekening mee dat ons bedrijf op de volgende data gesloten is:

 • 2 april
  Goede Vrijdag
 • 5 april
  2e Paasdag
 • 27 april
  Koningsdag
 • 13 en 14 mei
  Hemelvaartsdag
 • 24 mei
  2e Pinksterdag
 • 26 juli - 13 augustus
  Zomervakantie, niet gesloten, maar een kleinere bezetting
 • 20 december 2021 - 31 december 2021
  Kerstvakantie.

Bedrijfsinfo

Bezoek ons op de

© Copyright 2020 DEC International